Pondělí, 29 května, 2023

/

Cílem zemědělské politiky do roku 2027 je posílení Agropodniku

Slovenský agropotravinári produkují dostatek surovin, v celoevropské konkurenci však zaostává jejich druhotné zpracování. Proto je prioritou Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova (MPRV) SR zajistit v intervenčních strategii společné zemědělské politiky do roku 2027 posílení domácích zpracovatelů a výrobců potravin a tzv. výrobně – zpracovatelských vertikál. Uvedl to ministr zemědělství Samuel Vlčany (kandidát OĽaNO) po společném jednání zástupců ministerstva a členy Výboru NR SR pro zemědělství a životní prostředí v Dolní Krupé při Trnavě.

Tématem jejich jednání byla příprava intervenční strategie a Vize moderního zemědělství do roku 2035. Jedinou cestou, jak zajistit konkurenceschopnost Slovenské agropotravinárov v evropském měřítku, je podle ministra jejich specializace a unikátnost výrobků, které nabízejí. „Věřím, že se podaří nastavit pravidla tak, že podpoříme rozvoj i menších podniků, integrovaných v odbytových vertikále. Budou schopny nabízet potraviny regionálního charakteru, které se budou prodávat i za vyšší cenu, jak to je v případě potravin velkých producentů. Příchozí trend je o rozdělení sektoru na velkých zemědělsko-potravinářských producentů a na místních, dobře uspořádaných výrobců pod ochranou vlastních, jimi řízených odbytových sdružení, „uvedl Vlčany.

K prioritám intervenční strategie podle něj patří i nastavení a podpora ekologičtějších postupů v zemědělství na zachování biodiverzity a ochranu půdy v podobě tzv. eko-schémat. Je to novinka v společné zemědělské politice do roku 2027. Po jednáních ministerstvo přistoupilo na celofarmový způsob vyplácení podpor. „Na venkově nám záleží, proto na další období 2023-2027 je v prvním a druhém pilíři celkem více zdrojů. Především díky tomu, že slovenská vláda rozhodla o zvýšení spolufinancování z 25,7% na 36,92%. Měníme i nastavení dotací vyplácených na farmu tak, že až 93% zemědělců dostane v nevázaných platbách, tedy v platbách na plochu, více peněz než v předchozím období. Zejména malí, mladí a začínající farmáři, jejichž pro budoucnost agrosektoru potřebujeme jako sůl, „zdůraznil Vlčany. Vyšší podporu dostanou i zemědělci hospodařící na velkých plochách, ale v závislosti na kvalitě a přidané hodnoty rozvojových projektů, které budou díky vyššímu spolufinancování podpořeny dodatečnými 102 miliony eur ročně.

Předseda výboru Jaroslav Karahuta (Jsme rodina) ocenil změnu v oblasti komunikace ministerstva s příslušným výborem. „Zatímco dříve byl výbor pouze informován o tom, co se připravilo, nyní o tom jednáme. Měli jsme možnost přímo v rámci diskuse vstoupit do procesu přípravy intervenční strategie, „konstatoval. Těší ho, že se při tvorbě dokumentu podařilo stabilizovat nosné části slovenského zemědělství, zejména v oblasti živočišné výroby, kde výrazně resort podpoří chovatelů dojnic, ovcí a koz. „Malé, střední a začínající farmy tvoří páteř našeho zemědělství a toto bude v dokumentu zohledněny,“ uvedl Karahuta.

Ministr zároveň informoval poslance NR SR, že termín odevzdání intervenční strategie do Bruselu se zřejmě prodlouží, protože ani Evropská komise nestihne do konce roku zapracovat všechny legislativní změny do společné zemědělské politiky.