Pondělí, 29 května, 2023

/

Přednosti privátního cloudu

Nebe nad hlavou patří nám všem. Jaké to ale je, když vlastníte soukromý oblak? Řeč je pochopitelně o cloudovém řešení, kterému dává přednost stále více světových i českých firem a organizací. Většina z nich volí veřejný cloud. Privátní cloud vám však může přinést řadu výhod.

Než vám představíme a přiblížíme přínosy soukromého čili privátního cloudu, rozdělíme a nadefinujeme cloudové služby podle jejich provozovatele:

 • Veřejný cloud – veškerý hardware i software náleží provozovateli. Velkou výhodou veřejného cloudu je, že vám odpadají pořizovací i provozní náklady, a to včetně nákladů na IT specialisty. Naopak určitou nevýhodu představuje skutečnost, že vaše data svěřujete do rukou třetí strany. Na místě je tedy obezřetnost při volbě poskytovatele cloudového řešení – ideálně byste měli zvolit poskytovatele, který garantuje bezpečnost uložených dat, např. certifikací o bezpečnosti informací (ISO 27001). Určitým kompromisem může být i privátní hostovaný cloud, tedy vyhrazené prostředí pro vaše data. Tato možnost nabízí výhody veřejného cloudu i privátního cloudu.
 • Hybridní cloud představuje další typ kompromisu nebo chcete-li mezikroku mezi veřejným cloudem a čistě privátním cloudem. V této variantě provozujete privátní cloud a k veřejnému cloudovému řešení přistupujete pouze částečně nebo v případě potřeby jako je okamžitá nutnost navýšení výpočetní či úložné kapacity.
 • Privátní cloud znamená „on-premise“ cloudové řešení, stáváte se tedy vlastníky a současně provozovateli vlastního interního privátního cloudu. Určitou nevýhodou jsou vyšší pořizovací i provozní náklady. Toto řešení však přináší mnoho výhod, které vám ukážeme v následujících kapitolách.

Co znamená privátní cloud a kdy se pro něj rozhodnout?

Jak jsme se již zmínili, vlastníkem a provozovatelem privátního cloudu je pouze vaše firma či organizace. To znamená, že jeho jedinými uživateli jsou zaměstnanci nebo členové organizace a cloudové řešení je zcela podřízeno potřebám vaší firmy či organizace.

Kdy se pro privátní cloud rozhodnout? Nejprve byste měli definovat vaše využití cloudu, cloudové potřeby a priority. Privátní cloud se vám oproti veřejným cloudovým řešením musí rovněž finančně vyplatit. Pokud spadáte mezi veřejné, akademické, zdravotnické nebo finanční instituce nebo organizace, musíte vzít v potaz i bezpečnost informací dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Měli byste vzít v potaz:

 • nároky na flexibilitu a škálovatelnost cloudového řešení,
 • bezpečnost informací, dat a kybernetickou bezpečnost,
 • finanční náklady a organizační kapacity,
 • použité aplikace a speciální požadavky na HW,
 • prostředí.

Využití privátního cloudu a jeho výhody

Uvažujete o privátním cloudu? Přes jeho omezenější flexibilitu a škálovatelnost a vyšší pořizovací i provozní náklady vám přinese řadu unikátních výhod:

 • Plná kontrola – nad vašimi daty máte naprostou kontrolu. Stejně tak máte plnou kontrolu nad vaším hardwarem.
 • Svoboda – kdykoliv si můžete přizpůsobit hardware a software přímo vašim potřebám. Ty mohou být příliš specifické na to, než aby mohly být pokryty veřejným cloudovým řešením.
 • Splnění legislativních opatření – máte jistotu, že splňujete všechny zákonné normy a požadavky, kterým nemusí dostát poskytovatel veřejného cloudu.
 • Bezpečnost dat – k vašim datům nepřistupujete pomocí veřejného internetu, ale pomocí soukromých a zabezpečených datových připojení.

Pokud si na vlastní interní privátní cloud z finančních či organizačních důvodů netroufáte, nevadí. S kvalitním poskytovatelem služeb vám hostovaný privátní cloud přinese několik výše uvedených výhod a současně ušetříte značné prostředky za nákup a provoz vlastního cloudového řešení.